מנהיגות, ציונות, מצוינות

“אפשר להכריז על הקמת מדינה בחמישה רגעים – אבל בהכרזה לא מקיימים מדינה. יש לבנותה ולטפחה וזה מצריך מאמץ חלוצי מתמיד…לא במעשים חד פעמיים נעשה דבר זה, העיקר הוא המעשה המתמיד” (דוד בן-גוריון).